Monday, May 9, 2011

500 mil

6 mil in på lördagens 40-milare passerades 500 cyklade mil utomhus i år. Av farten gick det ju (som bekant) 34 mil till och med efter dagens pendling är det bara 62 mil kvar till 600. Och det är i början av maj...

No comments: