Wednesday, September 28, 2011

Hetsjakt

DN basunerar ut att cyklister lever farligare än andra i trafiken och rabblar statistik som att 20 cyklister dödades och 1740 skadades allvarligt i trafiken under 2010 och att trenden dessutom är ökande.

Problemet är bara att siffror och påståenden inte riktigt stämmer. Visserligen förolyckades 20 cyklister i trafiken under 2010, enligt Trafikverkets statistik. Men tittar man lite noggrannare i samma statistik är i trenden fallande. På 90-talet dödades mellan 40 och 70 cyklister årligen i trafiken och under 2000-talet mellan 20 och ca 50 - där de lägsta noteringarna är från 2009 och 2010...

Likaså är det märkligt svårt att i samma statistik hitta belägg för siffran 1740 allvarligt skadade cyklister under 2010. För enligt Trafikverket rapporterades det nämligen 269 svårt skadade cyklister och att även denna siffra stadigt är på väg neråt från toppnoteringen på över 700 svårt skadade cyklister i början på 90-talet. Det kan kanske förklaras med att man använder snarlika men olika begrepp som "allvarlig" respektive "svårt" skadad, men om DN använder Trafikverket som en källa borde man väl även kunna hålla sig till gängse definitioner och benämningar?

Fast så klart har ju DN "tagit del av ny statistik". Tydligen så pass ny att inte ens Trafikverket vet om den och det kanske inte är så konstigt eftersom den är framtagen och "publicerad" av IF och Cyklister skadas mest av alla trafikanter. För inte har väl ett försäkringsbolag något egenintresse i att få bort de oförsäkrade från sina skadeärenden?

Det lösryckta och tvivelaktiga påståendet "Cykeltrenden har även inneburit att allt fler lägger pengar på avancerade cyklar. Smala däck, lättvikts­material och många växlar innebär att hastigheterna – och därmed olycksrisken – ökar." är ens inte värt att bemöta men visst är det notabelt att det kommer en inom en vecka efter att DN på ledarplats häcklat de som cyklar lite längre än 5 kilometer till och från jobbet.

Jaha, vad vill jag säga med det här? Jo, var rädda om varandra och ta det försiktigt i trafiken särskilt om du är oskyddad trafikant. Men låt inte IF/DN:s skrämselpropaganda hålla dig borta från att cykla t.ex. till och från jobbet. För ärligt talat så finns det ju inget härligare än att få sig två nypor frisk luft varje dag och gärna samtidigt som man ser den långsamt ringlande bilkön på vägen bredvid :-)