Friday, September 9, 2011

Sveriges nya cykelstad

Örebro utmanar och vill bli "Sveriges cykelstad nummer 1". Ett epitet som som tidigare anammats av både Lund och Malmö. Skillnaden verkar vara att när de två ovännerna i söder mest snackar om det så kan det bli verklighet i norr där man nu vill anlägga cykelbanor "av mer kontinentalt snitt" (vad det nu är...) - läs mer på Byggvärlden.

Undertecknad noterar särskilt avslutningen på artikeln: "Även Lund planerar att bygga liknande cykelvägar. Men Örebro blir först."

Rekommenderad lyssning: Kraftwerk - Autobahn

No comments: