Tuesday, September 13, 2011

1000 mil

Ungefär samtidigt som Katia blåste in över skåneslätten rullade jag min tusende utomhusmil för året. Undrar vad höstsäsongen kommer att bjuda på?

No comments: