Sunday, January 2, 2011

MAMIL

Läs allt om den nya trenden MAMIL i denna krönika på BBC News!


Jag ska inte köpa fler cyklar,
jag ska inte köpa fler cyklar,
jag ska inte köpa fler cyklar,
jag ska inte köpa fler cyklar,
i år...

No comments: