Friday, December 3, 2010

Istället för trainer

Förutom 4x4 kan man på trainerpass även köra 2x20 och 4x10 eller så kan man cykla MTB på sliriga, snömoddiga vägar mellan Malmö och Lund och med pinande motvind i ansiktet och med alldeles för lågt tryck i däcken. Resultatet blev ett personligt "pulsrekord" på 161 bpm i snitt över 57 minuter vilket med pulsklockans skattade 816 kalorier ger en medeleffekt på ungefär 240 W. Inte så illa pinkat ändå.

No comments: