Wednesday, March 16, 2011

Lika som bär


Gågata?Påbjuden gångbana?

Den ena får man cykla på den andra är det förbjudet att cykla på. Ändå är skyltarna rätt så lika...

No comments: