Wednesday, April 27, 2011

Se upp för dårarna

Jag vet inte vad som är värst, att en bilist avsiktligen använder sitt fordon som tillhygge i trafiken mot oskyddade trafikanter eller kommentarerna som mer eller mindre försvarar detta agerande i kommentarsfältet till artikeln i SDS. Den här gången klarade sig lyckligtvis alla inblandade utan allvarligare skador.

Samtidigt får detta mig att fundera lite över hur cykelklubbarna utbildar och instruerar sina ledare för cykelträning i grupp och hur man kan undvika liknande incidenter med andra trafikanter. Denna olycka skedde på en bred väg med hygglig sikt och lite trafik (gamla 11:an), men tydligen var det ändå för svårt för en bilist att ta sig förbi på ett säkert sätt.

Ett alternativ skulle kunna vara att cykelträna i fler och mindre grupper, jag har väldigt sällan varit med om någon större hets eller irritation hos bilister när vi cyklat i grupper om 5-8 personer oavsett om det gått på ett led eller i tvåpar. Och vill man träna "riktig" klungkörning i större grupper där man har cyklister både till höger och vänster om sig så får cykelklubbarna antingen försöka att antingen visa större hänsyn och anpassa sig bättre till trafikanterna omkring eller arrangera träning på avlysta vägar.

Sen kan jag inte låta bli att förundras över ordvalet "tävlingcyklister" i SDS:s rubrik, troligtvis bara för att det inte var ute å "transportcyklade" kan tänka...

No comments: