Wednesday, April 13, 2011

Cykel


Definition enligt lagen.nu
 1. Ett fordon som är avsett att drivas med tramp- eller vevanordning och inte är ett lekfordon.
 2. Ett eldrivet fordon utan tramp- eller vevanordning som är
  1. inrättat huvudsakligen för befordran av en person,
  2. inrättat för att föras av den åkande, och
  3. konstruerat för en hastighet av högst 20 kilometer i timmen.
 3. Ett eldrivet fordon med en tramp- eller vevanordning om elmotorn
  1. endast förstärker kraften från tramp- eller vevanordningen,
  2. inte ger något krafttillskott vid hastigheter över 25 kilometer i timmen, och
  3. har en nettoeffekt som inte överstiger 250 watt.

OK, man ska inte läsa lagen som hinhåle läser bibeln men visst är det intressant att med eldrift men utan tramp- eller vevanordning så får inte fordonet vara konstruerat att gå fortare än 20 km/h. Och om det har både elmotor och en tramp- eller vevanordning får inte nettoeffekten överstiga 250 watt.

Mina trampcyklar duktigt på båda dessa...

No comments: