Thursday, August 21, 2014

61 a §

Vid en cykelöverfart har en förare väjningsplikt mot cyklande och förare av moped klass II som är ute på eller just ska färdas ut på cykelöverfarten.

Från den 1 september 2014 kommer detta gälla...

2 comments:

Lennart said...

På tiden att detta gäller. Bra både för cykloider OCH för bilister. Som det nu är vet man inte om bilen ska stanna eller inte ...

NLC said...

Problemet är bara att det som tidigare benämndes "cykelöverfart" nu heter "cykelpassage" med samma tvetydiga regler som tidigare - se 61§ och 62 § i https://www.notisum.se/rnp/sls/sfs/20141035.pdf