Friday, March 2, 2012

Yikes

Är det värt £5500 för ett par cykelhjul? Troligtvis inte, men sub 900 gram är både ruskigt & snuskigt lätt! Läs mer på www.road.cc.

No comments: