Sunday, December 21, 2014

På tal om ingenting

Länge, ja kanske så länge jag kan minnas, har jag retat mig på den där stolpen som inte bara hade snudd på tautoligisk budskap utan även stod så nära kantstenen att man var tvungen att köra med 19 mm däck för att kunna passera

Men så en dag så flyttades stolpen ut

Bara för att några veckor senare flyttas in igen

Och så fick det vara några månader innan det tillkom lite målning i gatan

och lite senare en refug på det och voilà - ett cykelfält!

No comments: