Friday, October 4, 2013

Tänkte inte riktigt på det...


Ibland är allt inte som som det ser ut att vara

För inte så länge sedan gjordes korsningen Veberödsvägen/Pinnmöllevägen i Dalby om till en cirkulationsplats och runt denna byggdes samtidigt nya överfarter för att gående och cyklister ska kunna ta sig runt.

Eller det är åtminstone så det ser ut, men på en ena "kvarten" så har det råkat (?) hamna en gångbaneskylt trots att både målningen i körbanan och mittstrecken på andra sidan vägen antyder att det skulle kunna vara en GC-väg för dubbelriktad cykeltrafik. Man har t.o.m. bemödat sig med att sätta väjningspliktsmärket och tillhörande hajtandsmålning före överfarten för att göra det säkrare för cyklister att passera. Lite längre bort i bilden, mot den vit/gråa gaveln, skymtar man en GC-vägsskylt. Men vad är det egentligen som gäller?

Tyvärr avslöjar inte sökningar i Svensk trafikföreskriftssamling svaret på frågan eftersom beslutet om cirkulationsplatsen (1281 2012:249) inte nämner något om kringarrangemang såsom gång- & cykelbanor eller överfarter. Går man vidare och kikar in på Trafikverkets Nationella Vägdatabas NVDB, hittar man svaret - det är inte en cykelbana i den nordöstra fjärdedelen av rondellen. Men inte heller är det någon cykelöverfart trots att det är så det byggts och målats (!).

Det betyder således att om man kommer cyklandes österut på den (ej dubbelriktade) cykelbanan längs Veberödsvägens södra sida och vid cirkulationsplatsen vill fortsätta in norrut på cykelbanan längs Pinnmöllevägens östra sida får man antingen snällt hoppa av cykeln och leda den 20-talet meter förbi gångbanan eller använda den ordinarie körbanan men då bara runt "hörnet" för att ta sig runt och sen upp på cykelbanan igen. Och det kan knappast vara så det var tänkt, eller hur?

Jaha, tänker kanske ni läsare då, varför håller han på att peta i det här? Jo, för att visa ett tydligt exempel på hur slumpmässigt/inkonsekvent/dåligt cyklister som trafikantgrupp alltför ofta hanteras och prioriteras i trafikplaneringen. Det blir som det blir och detta även i den kommun som kallar sig "cykelstaden" Lund. Inte utan att man tänker på en viss sketch i Lorry...

Men å andra sidan är det ju fredag, så vad passar bättre än en liten fredagsfilm?

No comments: