Wednesday, November 14, 2012

Motvalls

Jag har hittills undvikit att skriva något om cykelutredningen här på bloggen. Inte på grund av dess innehåll utan mest beroende på att jag tror att denna bloggs publik hellre läser om mina cykeläventyr med breveter, trainertrams, cykelprylsnoja +ANNAT.

Men ibland kan man ju bara inte hålla sig utan måste bidra med lite bränsle till den trafikpolitiska debatten! Man är ju lite motvalls liksom.

Som redan skrivits & konstaterats på andra cykelbloggar t.ex. Velonavia, Krister Isakssons blog på Kadens.se och www.cyklistbloggen.se så är utredningen tyvärr en rätt tunn historia trots sin volym. Det är för få konkreta förslag helt enkelt. Men det finns undantag som t.ex. följande lilla text:

Möjligheter finns redan i dag att tillåta cykling i båda trafikrikt- ningarna på enkelriktade gator. Regeringen bör ge Transport- styrelsen och Trafikverket ett gemensamt uppdrag att, i samråd med SKL, sprida kunskap om gällande reglering för enkelriktat och möjligheterna, inom ramen för denna reglering, att i vissa fall möjliggöra cykling i båda riktningarna. Skälet till att jag före- slår ett sådant uppdrag är att det under utredningen framkom- mit att kunskapen om vilka möjligheter som finns inom ramen för nu gällande regler är bristfällig. Wienkonventionen om väg- märken och signaler tillåter inte att vägmärket förbud mot infart med fordon kombineras med en tilläggstavla som undantar cykel från förbudet.

Perfekt, lagutrymmet finns redan för cyklisternas att vara lite motvalls det enda som behöver göras för att förbättra framkomligheten är att informera väghållarna om det samma och få dem att fundera på var det kan vara lämpligt. När allt kommer omkring, cykelbanor ges ju ibland inte mer utrymme än någon dryg meter vilket borde kunna avvaras på de flesta enkelriktade gator. De är ju "one way" främst för att två bilar inte kan mötas - inte för att det finns någon naturlag om att det bara skulle gå att färdas åt ena hållet.

Det intressanta är att detta förslag fått branschorganisationen Motormännens riskförbund att gå i taket och förutom de vanliga slentrianmässiga beskyllningarna som typ att alla cyklister är laglösa busar också framhåller:

Det är olyckligt om vi får en utveckling mot olika trafikregler för bilar (!) och cyklister. Otydlighet kommer bara leda till fler olyckor..

Och visst, det kan man hålla med om att otydlighet i trafiken är en orsak till många olyckor. Men vi får inte olika trafikregler, bara använda de möjligheter som reglerna redan ger. No news alltså. Motormännen framstår än en gång som en forntida dinosaurie utan riktig koll på nutiden. Eller en struts med huvudet i sanden (ibland kan det vara svårt att välja sina liknelser) Man hoppas att deras medlemmar bara håller sig inom Sveriges gränser med sina bilar, för tänk om de kört över sundet och behövt uppleva dessa "olika" regler för olika trafikslag (notera dessutom att det i citatet är bilar och inte bilister som trafikreglerna avser, #ingenbakomratten)

Och visst, det finns cyklister som behöver lära sig ett bättre trafikbeteende. Så också bilister. Och buss-, taxi-, lastbilschaufförer. Och de där gångtrafikanterna som bara "stolpar ut i gatan". Alla är vi människor och vem gör inte fel ibland? Låt den som är utan skuld kasta första stenen...

Men en intressant punkt i diskussionen är ändå att bilisternas egna efterlevnad av trafikförordningen inte heller alltid är den bästa men ändå sällan kommer på tal. Att cykelbanor måste förses med betongsuggor, stolpar och låsta bommar för att förhindra att bilister kör in på dem är ju rätt märkligt. Att (som bl.a. påpekas av www.cyklistbloggen.se i ovan inlänkade bloggpost) skyltningen "motortrafik förbjuden" verkar väga ungefär lika tungt som ett P-förbud på huvudled. Att vägbulor, avsmalningar och fartkontroller behövs på 30- & 40-sträckor i tättbebyggt område för hålla nere farten till det skyltade. Men av någon anledning tror jag inte att detta är något som Motormännen kommer tycka är ett problem.

Nåväl, åter till ämnet. Som tidigare på påpekat här ligger Lunds stad som vanligt i framkant och har förstått de här med att lagutrymmet redan finns för att låta cyklisterna vara "motvalls" genom särskild skyltning:

Synd bara att de inte gjort a) trafikutrymmet till höger om skylten tillräckligt stort för att faktiskt utnyttja undantaget och inte heller b) kompletterat skyltningen med ett målat cykelfält för att underlätta eventuella trafikdiskussioner med mötande biltrafik...

Det ska också påpekas att företeelsen på inga sätt är unik eller ny för just Sverige som cykelnation. På kontinenten är denna typ av skyltning redan vanligt förekommande:


Sauf Cycles

Det som stör mig mest är dock ändå Motormännens ansats att cyklister inte tvekar en sekund för att störta in i närmast kommande bil eftersom de beter sig likt ett lämmeltåg. Denna typ av generaliseringar tror jag inte gynnar någon sida i debatten, inte ens den mest inbitna bilkramaren.

No comments: